از قدیم گفتن تجربه پدر علمه!

سایت احسایدر

مسیر کسب تجربه‌ها اینقدر متنوع و طولانیه که هرکس نگرش متفاوتی بدست میاره

احسایدر سعی می‌کنه تجربیاتشو در اختیار بقیه بذاره